Jdi na obsah Jdi na menu
 


současnost, rozvoj a služby knihovny

 Současnost knihovny

Knihovna se charakterizuje, jako místo setkávání s knihami, kulturou a lidmi. Je využívána občany Prahy 12 i přilehlých obcí. Cílem knihovny je vytvořit bezpečné místo pro „náctileté“, přívětivé místo pro seniory, vstřícné místo pro rodiče s dětmi. Knihovna vychází vstříc přáním čtenářů a reaguje na moderní trendy ve společnosti se zaměřením na rozvoj kulturních a osvětových aktivit knihovny při zachování vysoké úrovně knihovnických služeb. Touto koncepcí odpovídá současným trendům v rozvoji knihovnicko-informačních služeb (rozvoj knihoven pod vedením Národní knihovny – http://knihovnam.nkp.cz/) tak, aby plnila svou funkci směrem k veřejnosti.

Pro Husovu knihovnu v Modřanech jsou příznačné dva směry rozvoje:

  • komunitní a osvětové programy pro veřejnost,

  • úzká a systematická spolupráce s mateřskými a základními školami.


Zřizovatelem Husovy knihovny v Modřanech je Městská část Praha 12. Knihovna se svou návštěvností řadí k nejlepším v Praze z okruhu knihoven zřízených městskými částmi. V Praze je 23 knihoven, které nespadají pod Městskou knihovnu, ale pod MČ. Husova knihovna je mezi těmito knihovnami na 2. místě (vždy se umísťovala na čelních místech).


Knihovna má otevřeno 3 dny v týdnu:


den

čas

pondělí

11,00 – 18,00

středa

09,00 – 17,00

čtvrtek

13,00 – 19,00


V ostatních dnech je spravován knihovní fond.

Knihovna spravuje pobočku v Tyršově čtvrti v Modřanech. Pobočka disponuje velice kvalitním knihovním fondem, čítajícím cca 12 tisíc knižních svazků. Pobočka má otevřeno 2 dny v týdnu:
 

den

čas

úterý

14,00 – 19,00

středa

10,00 – 13,00

14,00 – 18,00


Jeden den je určen na údržbu knihovního fondu. Pobočka není digitalizovaná, ale knihy jsou opatřovány digitálními kódy.

Na pobočce byl v roce 2008 zřízen internet – 2 PC.


Rozvoj knihovny

V září 2008 byla zpracována základní koncepce rozvoje knihovny, která je nyní podle reakce veřejnosti dopracovávána v souladu s připravovanou koncepcí rozvoje knihoven pod vedením Národní knohovny ČR.

Knihovna má od roku 2008 webové stránky – www.hkmodrany.cz – kde zájemci najdou např. on-line katalog, dále se mohou informovat např. o novinkách v knihovním fondu, seznamu akcí, zarezervovat si (př. poptat) knihu atp.

V létě roku 2009 si Husova knihovna v Modřanech zřídila logo knihovny?

Knihovna používá knihovní systém CLAVIUS - http://www.clavius.cz/ - se kterým je velice spokojena.

Knihovna disponuje 5 místy s bezplatným přístupem na internet. Jedno z připojení je veřejný internet, kam je přístup i bez čtenářského průkazu knihovny.

Služby knihovny

Knihovna sleduje knižní novinky a ve spolupráci se čtenáři neustále doplňuje knižní fond. Jsou uzavřeny smlouvy s nakladateli a distributory o poskytování rabatu, v naučné literatuře se vybírají knihy kvalitních autorů a ověřených najkladatelů.

Rychlá katalogizace knih a jejich zabalení a předání do jednotlivých oddělení je samozřejmostí (knihovna si sama zajišťuje i údržbu knih, tj. jejich přebalení a opravy).

Současně je možno vypůjčit si až 20 knih a dokumentů – výpůjční doba je 30 dní.

Knihovna nabízí i meziknihovní výpůjční službu (pokud požadovaný dokument nebo kniha není v knižním dondu, může je knihovna podle požadavku čtenáře opatřit z jakékoliv knihovny; o tuto službu je nutno požádat písemnou formou).

Knihovna též nabízí kopírovací službu a tisk z internetu (za poplatek).

Statistické údaje 2007 - 2009

Denní návštěvnost knihovny je 150 – 180 návštěvníků.

rok

návštěvnost

internet - využití

mimoknihovní aktivity

výpůjčky

meziknihovní výpůjční služba

2007

19.171

1.372

18

85.670

2

2008

22.463

1.667

31

89.225

12

2009

26.837

1.905

60

89.313

22