Jdi na obsah Jdi na menu
 


akce

 

Doprovodné programy

V rámci osvětových programů knihovna pořádá výstavy. Pro rok 2010 to byly výstavy s tematikou:

 • fotografie přírody,

 • intuitivní kresba,

 • Jak lze ztvárnit květiny (výstava se realizuje z výtvarných děl místních obyvatel),

 • Markéta Fiedlerová, místní výtvarnice.


Ze strany možných vystavovatelů je velký zájem, termíny pro rok 2011 jsou již zadané. Výstavy budou z části směřovat k místním výtvarníkům.


V rámci komunitních programů, které podporují sounáležitost obce se pro rok 2010 realizovali akce:

 • Dobročinný bazar – vyjádření podpory knihovně a Modrému klíči,

 • Adventní noc v knihovně – odehrává se v knihovně, je plná výborného programu,

 • Loučení s létem – doplněno výstavou.


Knihovna pořádá také programy pro vymezené cílové skupiny:

 • Setkávání maminek – jde o setkávání maminek s psycholožkou nad tématy, které si maminky určují samy; v průběhu setkání děti hlídají knihovnice; setkání probíhají jedenkrát za 14 dní,

 • Výtvarné kurzy – jsou otevřené a bezplatné; nejčastěni jsou navštěvovány dětmi a seniory; probíhají každý týden odpoledne od září do konce května,

 • Internet pro seniory – je určen pouze registrovaným čtenářům knihovny; o kurzy je veliký zájem,

 • Woorkshopy a programy pro školy – př. seznámení dětí s postupem výroby skleněných květin, které si mohly i samy vyrobit; dále pak dva pořady „Zapomenuté hudební nástroje, aneb Šla loutnistka do světa“.


Od roku 2007 vzrostl počet mimoknihovních aktivit z 18 na 60 akcí za rok.

Malá kronika Prahy 12

V roce 2008 vydala Městská část Praha 12 ve spolupráci s nakladatalstvím Public History knihu „Malá kronika Prahy 12 – 1. díl“ s podtitulem „Kam sahá paměť generací“, která shrnuje historické mezníky jednotlivých lokalit Prahy 12 od pravěku do přelomu 19. a 20. století. Autorkou knihy je PhDr. Danuta Beranová s odbornou podporou kronikářky Mgr. Marie Průšové. V březnu v roce 2008 se v Husově knihovně v Modřanech konalo čtení z Malé kroniky Prahy 12 ku příležitosti jejího vydání. Z Malé kroniky Prahy 12, díl 1., četl modřanský rodák, herec a zpěvák Tomáš Trapl.

V roce 2009 vydala Městská část Praha 12, 2. díl Malé kroniky Prahy 12, s podtitulem Historie od A do Z, kde monografie je uspořádána do abecedně řazených hesel, která zachycují všechny stěžejní události v lokalitách Prahy 12 a blízkém okolí ve 20. století. Ta byla pokřtěna v ZOŠ Adolfa Voborského slavnostním koncertem.

Oba díly kroniky se setkaly s obrovským ohlasem ať již ze strany obyvatel (i bývalých) Modřan a přilehlých obcí, tak z knihoven v celé České republice.