Jdi na obsah Jdi na menu
 


historie knihovny z let 1903 - 1927

 

Historie knihovny z let 1903 - 1927

Myšlenka utvořit ze zdejších spolkových knihoven veřejnou knihovnu a čítárnu se datuje již od roku 1903.

Úsilím a přičiněním neúnavného knihovníka čtenářsko-ochotnické besedy „Tyl“ pana Prokopa Nesvadby byla opětně řešena otázka místní veřejné knihovny v r. 1914, kdy na jeho popud zaslala beseda „Tyl“ všem spolkům a majitelům knihoven toto provolání:


V roce 1915 slaviti bude národ náš svátek veliký, významu dalekosáhlého a to pětistoleté výročí Mistra Jana Husa. Celý národ se chystá k oslavě. I my chceme přispět malou hřivnou a to utvořením „Husovy knihovny“ a předat tuto do správy obce k veřejnému používání.“


Válečná léta způsobila, že jednání spolku o předání knih obci bylo neúspěšné.

Na základě zákona ze dne 27. 7. 1919 byla znovu otázka zřízení veřejné Husovy knihovny oživena.


Ustavující schůze knihovní rady Husovy knihovny se konala 24. 2. 1920 a prvním předsedou byl zvolen Prokop Nesvadba.

22. 3. 1920 byl schválen oficiální název „Obecní Husova knihovna“, pro níž byla poskytnuta jedna místnost v budově školy, Radniční ul.

Beseda „Tyl“ věnovala knihovně pře 1.000 svazků knih. Také ostatní spolky věnovaly své knihy a to: TJ Sokol, DRJ, Bratrství, Havlíček.

Tím byl vytvořen základ nové veřejné obecní knihovny.

Byl vypracován knihovní řád, poplatky za půjčování knih.

Svoji činnost zahájila 1. 10. 1922. Do konce roku bylo půjčeno 1.182 knih 82 čtenářům.


V roce 1926 byl zvolen za předsedu knihovny p. Karel Šárka a bylo uvažováno o zřízení čítárny.

Zájem o knihovnu pomalu rostl a v roce 1927 se knihovna mohla pochlubit již 300 čtenáři.